YARDIM/ŞARTLI YARDIM

İhtiyaç sahiplerinin güncel giderlerinin karşılanması veya belirli bir konu yada amaç için harcanması şartıyla yapılan yardımların yerine ulaştırlması.