Misyonumuz: Destek, Güven, Yardım

Birimlerimiz

• TASAVVUF

Vakfımızın yadım toplama ve dağıtma faaliyetlerinin İslam Fıkhına uygunluğunun değerlendirildiği kurul.

• KAYNAK OLUŞTURMA

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla hayır sever vatandaşlarımıza köprü olmak için yapılan her türlü ziyaret, tanıtım ve benzeri organizasyonlar.

• SATIN ALMA

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan üç çeşit yemek, giysi ve ev araç gereçlerinin %95’i gelen yardımlardan karşılanmaktadır. Eksik kalan bölümler en az 3 işletmeden fiyat teklifi alınarak tedariği yapılmaktadır.

• İHTİYAÇ PLANLAMA / STOK / YÖNETİM / DENETİM

Hayır severlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için verdikleri her türlü yardım malzemesinin uygun biçimde seçilmesi, tasnif edilmesi, depolanması ve bütün bu faaliyetlerin denetlenmesi.

• ÜRETİM / TASARRUF / HİJYEN / VERİMLİLİK

Üretimdeki verimliliği gözeterek İslami kurullara göre hazırlanan yemekleri hijyenik bir ortamda üreterek ve gelen gıdaların dayanıklılık süresine göre tasarruflu bir şekilde değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

• KALİTE KONTROL

Yemek, gıda, giyim, ev araç gereçlerinin belirli standartlarda hazırlanması ve dağıtılması, ayrıca çalışmalarımızın iç denetim sistemimizde kontrol edilmesi

• FİNANS / MUHASEBE

Vakfımız …… nolu kanuna göre kurulmuş olup, ….. haizdir.

• SOSYAL YARDIM TESBİT VE TAKİP KOMİSYONU

Vakfımızın oluşturduğu kriterler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve şartları karşılayan kişilere gereken yardımların ulaştırılması ve takibi.

• PROJE, STRATEJİ VE STANDART BELİRLEME

Kaynak oluşturma, kısa-orta ve uzun vadeli strateji belirleme, acil ve kötü senaryolara proje hazırlama. Ürün ve hizmet standartlarını belirleme ve yükseltme çalışmaları.

• İLETİŞİM / BASIN / TANITIM

Vakfımızın iletişim, basın ve tanıtım konularında sosyal ilişkilerin sorunsuz yürütülmesi amacıyla her konuda yetkili kişilerin belirlenip ve etkin çalışmalarımız.

• İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarımızın hizmet kapasite ve kalitesinin arttırmak için periyodik eğitimler.